Historien om Seniorværkstederne i Svendborg - Seniorværkstederne i Svendborg

Seniorværkstederne
Gå til indhold
Om Seniorværkstederne

Et historisk billede fra begyndelsen af Seniorværkstedernes eksistens, da foreningen havde til huse i Kommunens barak mellem renseriet og Aldi i Vestergade. Lokalerne er for længst revet ned og har givet mere plads til VUC!
I slutningen af 1988 ønskede folketinget at styrke seniorpolitikken ved at etablere væresteder for pensionister på landsplan. I 1993 var daværende socialminister Karen Jespersen i Svendborg og holdt tale på Torvet om emnet. Der fulgte penge med fra staten til etablering af væresteder for pensionister.
En gruppe af pensionerede håndværkere, som trængte til at have noget ”at rive i”, henvendte sig herefter til Svendborg kommune for at høre, om det var muligt at oprette et seniorværksted i byen.
I Vestergade nr. 32G , mellem Renseriet og Aldi, lå der en barak, som blev brugt til opbevaring af pleje- og legeredskaber. Her var nogle rum ledige, som blev stillet til rådighed for pensionisterne.
Der var ikke megen plads, men alle var glade for at kunne starte noget, men man manglede alt. Der blev oprettet et arbejdshold på ca. 12 m/k, som tog sig af istandsættelse af de rum, man havde fået stillet til rådighed. En anden gruppe brugte deres netværk i Svendborg til at besøge virksomheder for indsamling af brugte men brugbare maskiner, værktøj og inventar.
Fritidskonsulenterne Hanne Justi og Henrik Ingemann var kontakten til kommunen og de var meget behjælpelige med materialer og inventar og overalt mødtes man af stor velvilje.
Historien er skrevet af Nani Krejsing
Tilbage til indhold