Excel regneark - Seniorværkstederne i Svendborg

Seniorværkstederne
Gå til indhold
Du vil bl.a stifte bekendtskab med de grundlæggende principper, samt et regnearks opbygning.
Du vil lære at åbne og lukke projektmapper, oprette og gemme projektmapper.
Du vil stifte bekendskab med, excels regnearter og formler.
Du vil lære at redigere og formatere celler.
Du vil lære at kopiere og flytte celleindhold og formler.
Alt sammen i dit eget tempo.
Du er velkommen til, at komme med egne opgaver vi kan løse i fællesskag

Vi har altid tid til at få en hyggesnak, især i pausen hvor vi drikker en kop kaffe og skiftes til at have brød med.
Hvid tekst
Tilbage til indhold