Excel regneark - Seniorværkstederne i Svendborg

Seniorværkstederne
Gå til indhold
Du vil bl.a stifte bekendtskab med de grundlæggende principper, samt et regnearks opbygning.
Du vil lære at åbne og lukke projektmapper, oprette og gemme projektmapper.
Du vil stifte bekendskab med, excels regnearter og formler.
Du vil lære at redigere og formatere celler.
Du vil lære at kopiere og flytte celleindhold og formler.
Der vil også blive hjemmeopgaver i et vist omfang.
Alt sammen i dit eget tempo.

Vi har altid tid til at få en hyggesnak, især i pausen hvor vi drikker en kop kaffe og skiftes til at have brød med.
Tovholder
Fredag formiddag

Torben Olsen
Tilbage til indhold